Pakhuis de Zwijger Fotokroniek

De afgelopen zeven jaar werkte fotograaf Bas Losekoot aan zijn ‘Urban Millennium Project’ waarin hij de gevolgen van toenemende urbanisatie en bevolkingsdichtheid op het menselijk gedrag heeft vastgelegd. Een maand lang werkte hij dagelijks op straat in wereldsteden als New York, São Paulo, Seoul, Mumbai, Hong Kong, London, Lagos, Istanbul en Mexico-City. De series vormen zo een wereldwijd tijdsdocument over de moderne stedelijke ervaring. Tijdens deze Fotokroniek deelt hij het concept, hoe hij te werk is gegaan en laat hij zien hoe mensen zich tot de stad, tot elkaar, en vooral tot zichzelf verhouden.

Private Lives in Public Places

Sinds het begin van het Urban Millennium, het moment dat er wereldwijd meer mensen in de stad dan op het platteland wonen, staan we aan de voet van de grootste golf stedelijke ontwikkeling in de geschiedenis. Dit heeft grote gevolgen voor de inwoners van megasteden. Aanleiding voor Bas Losekoot om wereldwijd dichtbevolkte centra in 9 megasteden te onderzoeken. Hoe reageren mensen op elkaar in overbevolkte gebieden? Wat laten zij van zichzelf zien in de dagelijkse maskerade? Hoe definiëren we begrippen als persoonlijke ruimte en gevoel van privacy?

Op haast intieme wijze onthult hij in zijn foto’s minidrama’s, die normaal aan het blote oog voorbij zouden gaan. Door de densiteit en de stressvolle dynamiek van de stad, gaan inwoners van steden zich op vergelijkbare manieren gedragen. Zo lijken het individuele beelden, maar brengt Bas juist het universele karakter van de stadsmens naar voren. Het resultaat is een foto-essay dat sociologisch inzicht biedt in de menselijke conditie in hedendaagse megasteden. Hoe is hij te werk gegaan? En wat leerde het project hem over het samenleven in steden?

Go to Fotokroniek webpage