Dutch Doc Award – Longlist

The images of Sao Paulo are nominated for the Dutch Doc Award! (the Dutch Documentary Photo Foundation)

Dutch Doc Photo reikt jaarlijks een prijs uit, organiseert een tentoonstelling en initieert debatten over documentaire fotografie. De stichting is in 2011 op initiatief en met behulp van het Mondriaan Fonds, voorheen Fonds BKVB, tot stand gekomen.

De Dutch Doc Award is dé jaarlijkse prijs voor documentaire fotografie – van journalistiek tot conceptueel. Voor het eerst werd deze prijs, ter waarde van 20.000 euro, op 2 juni 2010 uitgereikt aan een fotograaf voor het beste Nederlandse documentaire project, gepubliceerd in 2009.

De Dutch Doc Award is ontstaan op initiatief van de tijdelijke intendant documentaire fotografie van het Fonds BKVB en FOTODOK, het Utrechtse initiatief op gebied van documentaire fotografie. De jaarlijkse prijs was één van de speerpunten van een programma dat twee jaar lang door de intendant werd uitgevoerd. Het doel van het intendantschap was ondermeer om de infrastructuur van de documentaire fotografie in Nederland te versterken en haar positie in het buitenland meer bekendheid te geven. Begin 2011 zijn door het Fonds BKVB een deel van de ambities overgedragen aan de stichting Dutch Doc Photo.

De publieke belangstelling voor fotografie, en geëngageerde fotografie in het bijzonder, neemt de afgelopen jaren toe. De media besteden met regelmaat aandacht aan festivals, tentoonstellingen, fotoboeken en de makers ervan; zowel de professionele- als de amateurfotograaf. Deze vorm van ‘slow photography’ staat echter, in weerwil van de publieke interesse, onder zware druk omdat de traditionele media er steeds minder geld en ruimte voor over hebben.

Doelstelling en missie

De doelstelling van Dutch Doc Photo is de kwaliteit van en discussie over documentaire fotografie in Nederland te stimuleren en de mogelijkheden voor fotografen te creëren om documentair werk te maken en die aan een zo breed mogelijk publiek te tonen.

Dutch Doc Photo ziet het als haar missie het vertellen van betekenisvolle verhalen mogelijk te (blijven) maken en het publiek de waarde en kracht van documentaire fotografie te laten zien.

Go to online longlist